Välkommen
till
Ängelholms
Terrängryttarförening

Vårt mål i föreningen är att bygga upp ett trafiksäkert och attraktivt
system av ridslingor i Ängelholms kommun för kommunens ryttare och gäster.
Syftet med vår verksamhet är även att ge kunskap i
uteritt och hantering av häst i hästens naturliga miljö.

Med anläggandet av ridslingorna kommer vi att minska slitaget på mark och växter och vi bidrar till att gynna den biologiska mångfalden.  Ridvägarna kommer även att förbättra framkomligheten för alla som uppskattar att promenera i vacker natur.

Vårt arbete bygger på ideell arbetskraft och sker i respekt och i dialog med markägaren. Genom samråd med markägaren och ryttarna som själva tar ansvar för underhåll av ridstigarna, undviks konflikter pga. ridning på olämpliga ställen.

Ängelholms Terrängryttarförening är partipolitiskt obunden och alla som visar intresse för verksamheten och önskar rida på ridslingorna är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kr per år för enskild eller 500kr per familj. Vill du hellre betala avgift varje gång du rider på ridslingan så kostar det 20kr/gång.
Du betalar genom att sätta in avgiften på vårt Bankgiro nr 602-6488 eller Swish till 0708412399. Ange namn, adress, e-postadress och födelseår på inbetalningen.
Du hittar oss också som en grupp på Facebook!