Ängelholms Terrängryttare

Välkommen till Ängelholms Terrängryttareförening
Vårt mål i föreningen är att bygga upp ett trafiksäkert och attraktivt system av ridslingor i Ängelholms kommun för kommunens ryttare och gäster. Syftet med vår verksamhet är även att ge kunskap i uteritt och hantering av häst i hästens naturliga miljö.

Projektet i Tåstarp är snart färdigt tack vare ideellt arbete av föreningens medlemmar. Största delen går längs befintliga skogsvägar och stigar men på några ställen har det behövts röjning och markförstärkning.

Med anläggandet av ridslingorna kommer vi att minska slitaget på mark och växter och vi bidrar till att gynna den biologiska mångfalden.  Ridvägarna kommer även att förbättra framkomligheten för alla som uppskattar att promenera i vacker natur.

Vårt arbete bygger på ideell arbetskraft och sker i respekt och i dialog med markägaren. Genom samråd med markägaren och ryttarna som själva tar ansvar för underhåll av ridstigarna, undviks konflikter pga. ridning på olämpliga ställen.

Ängelholms Terrängryttarförening är partipolitiskt obunden och alla som visar intresse för verksamheten och önskar rida på ridslingorna är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Familjepris är 500 kr.
Du blir medlem genom att sätta in 200 kr på vårt Bankgiro nr 602-6488. Ange namn, adress, e-postadress och födelseår på inbetalningen.

  Återkom gärna och följ utvecklingen under året.  Här på hemsidan kommer du också att få information om planerade aktivitetsdagar och annat som du kan hjälpa till med för att vi så snart som möjligt skall få ridvägarna färdiga. Du hittar oss också som en grupp på Facebook!

Comments are closed.