Stigen genom Svampahagen har varit stängd 2 veckor p.g.a. betande hästar i hagen.

Nu är stigen åter öppen och kommer att så vara resten av sommaren 🙂

Author

Tjinge